Rodzinny Ogród Działkowy *RELAKS* w Zamościu

www.rod-zamosc.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Rodzinny Ogród Działkowy "RELAKS" w Zamościu


SDC11592
SDC11593
SDC11594
SDC11597
SDC11598
SDC11601
SDC11605
SDC11607
SDC11609
SDC11610
SDC11612
SDC11613
SDC11614
SDC11616
SDC11618
SDC11619
sdc11741
sdc11749
sdc11750
sdc11755
sdc11767

 

Wydłużenie Linii Energetycznej!

Email Drukuj PDF

INFORMACJA  


W dniu 25 czerwca zrealizowaliśmy inwestycję w postaci wydłużenia linii energetycznej w ogrodzie na alejce Wiśniowej o 140 metrów.

Stworzone zostały warunki do podłączenia się do sieci kolejnych działkowców mających działki w tym rejonie.

 

Inwestycja ta była realizowana w sposób oszczędnościowy, metodą gospodarczą. Kierownikiem i zarazem głównym instalatorem był

Pan Zygmunt Typiak.

W ramach prac na rzecz ogrodu pomocy udzielali:

Pani Danuta Burak

Pan Mirosław Gabut

Pan Roman Gorzkowski

Pan Krzysztof Czyżyk

Pan Janusz Kupczyk.

Wszystkim składam serdeczne działkowe podziękowanie.

Szczególne podziękowanie składam jednak sympatykom naszego ogrodu, Panom;

Szymonowi Symonowiczowi i Adamowi Symonowiczowi

za całkowicie bezinteresowną pomoc w tej inwestycji od początku do końca.

 

Szlabany!

Informuję że dla wygody działkowców, oba szlabany w okresie letnim będą otwarte. W przypadku większych opadów i gdy przejazd samochodem będzie zagrażał deformacją alejek, szlabany będą tymczasowo zamykane. Prosimy nie parkować samochodów na alejkach i nie zostawia pojazdu na dłużej niż to konieczne do załadowania czy wyładowania.

 

Z wyrazami szacunku

Zamość dnia 26 czerwca 2014 r.                                                                                                                                                          Prezes zarządu ROD "Relaks"

Wiesław KAMIŃSKI

 

Informacja dotycząca opłat w 2014 roku

Email Drukuj PDF

INFORMACJA 


Zarząd ROD "RELAKS" W Zamościu informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym zostały podjęte następujące uchwały w spawach finansowych dotyczących działkowiczów do realizacji w roku 2014 :

 

 1. W sprawie opłaty na rzecz ogrodu w roku 2014 w kwocie 18 groszy za 1 m2 działki. Termin płatności - do dnia 31 maja 2014 roku, podobnie jak składki członkowskiej.
 2. W sprawie ilości godzin w roku 2014 do odpracowania - ogółem; 5 godzin lub wpłaty ekwiwalentu za niewykonaną pracę; 30 zł ( 5 godzin x 6 zł ). Termin wykonania prac na rzecz ogrodu lub opłacenia ekwiwalentu do 30 czerwca 2014 roku.
 3. W sprawie opłaty energetycznej w roku 2014 w kwocie 25 złotych od jednego użytkownika sieci - termin opłaty do 31 maja 2014 roku.

 4. Jednocześnie informujemy, że do  wszystkich dłużników zalegających w opłatach będą wysyłane upomnienia. Każdorazowo do upomnienia będzie doliczana opłata manipulacyjna w wysokości 5 złotych.

 

Wszelkie uwagi czy zastrzeżenia proszę wyjaśniać ze skarbnikiem ogrodu osobiście lub telefonicznie; 501 525 991.


Nie przewiduje się roznoszenia druków! Druki do pobrania u Prezesa.

 

za Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS" w Zamościu

mgr Kamiński Wiesław

tel. 603 184 313

 

Informacja w sprawie postulatów w 2014 roku

Email Drukuj PDF

INFORMACJA 


Zarząd ROD "RELAKS" W Zamościu informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym zostały podjęte m.in. następujące uchwały i postulaty zaakceptowane przez uczestników zebrania:

Uchwała:

 1. W sprawie pozostania ROD "RELAKS" w Zamościu jako jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia PZD.

 

Postulaty:

 1. Upoważniono Zarząd ROD "RELAKS" w Zamościu do wyłączania energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno-zimowym.
 2. Brama główna i wszystkie furtki w ogrodzie mają być zawsze zamknięte.
 3. Z odbiorników radiowych korzystać w sposób nie zakłócający innym działkowcom.
 4. Na teren ogrodu można wjechać pojazdem tylko przy suchej nawierzchni i tylko na czas niezbędny do wyładowania lub załadowania artykułów. Szlabany będą zamykane po dłuższych opadach.

 

Za Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS" w Zamościu

mgr Kamiński Wiesław

tel. 603 184 313

 
Email Drukuj PDF

HOT TOPIC

18 grudnia 2013r. prezydent RP podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia br. opublikowany został w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2014r. poz.40). Tym samym kończą się wszystkie najważniejsze etapy, przez które musiała przejść nowa ustawa działkowa.

Obywatelski projekt ustawy o ROD wejdzie w życie od dnia, który został określony w ustawie, tj. 19 stycznia 2014r. Od tego też czasu działkowcy będą zobowiązani do podejmowania działań zgodnych z jej zapisami. Warto jednak podkreślić, że dla użytkowników działek w ROD wejście  życie nowego prawa nie będzie dużym zaskoczeniem. Od  dawna bowiem w Związku trwają prace mające na celu dostosowanie prawa wewnątrz organizacyjnego do zapisów nowej ustawy. Temu także służyło czwartkowe  (9 stycznia 2014r. ) posiedzenie Krajowej Rady, podczas którego przyjęte zostały stosowne dokumenty wdrożeniowe. Dzięki temu w dniu wejścia w życie nowej ustawy działkowcy będą doskonale wiedzieli co i w jaki sposób mają robić. Ustawa działkowa opublikowana w Dzienniku Ustaw - 09.01.2014.

Przeczytaj TU

(pobierz ustawę)

źródło oraz więcej informacji na stronie POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

www.pzd.pl

 

Odsłon

Odsłon : 12049