Rodzinny Ogród Działkowy *RELAKS* w Zamościu

www.rod-zamosc.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Rodzinny Ogród Działkowy "RELAKS" w Zamościu

SDC11592
SDC11593
SDC11594
SDC11597
SDC11598
SDC11601
SDC11605
SDC11607
SDC11609
SDC11610
SDC11612
SDC11613
SDC11614
SDC11616
SDC11618
SDC11619
sdc11741
sdc11749
sdc11750
sdc11755
sdc11767

 
Email Drukuj PDF

PLAN  PRACY  ZARZĄDU

ROD  „RELAKS”W ZAMOŚCIU

NA  2016 ROK

zatwierdzony na walnym zebraniu w dniu 17 marca 2016r.


 1. Prowadzenie prac przygotowawczych do budowy własnego ujęcia wody – opracowanie projektu inwestycyjnego i pozwolenia wodno – prawnego, gromadzenie środków na ten cel.
 2. Remont ogrodzenia od strony północno - zachodniej, wymiana 6 słupków na styku alejek; Mirabelkowej i Zachodzącego Słońca, wymiana części siatki i pomalowanie tych słupków.
 3. Wykonanie nowego, estetycznego i kolorowego napisu z nazwą ogrodu na bramie głównej.
 4. Wykonanie nowych, jednolitych tabliczek z numerami działek dla całego ogrodu.
 5. Wykonanie szyldu „Świetlica ogrodowa” i umieszczenie go na domku działkowca.
 6. Dalszy rozwój linii energetycznej  i tworzenie warunków i możliwości do kolejnych podłączeń działkowców do ogrodowej sieci elektrycznej.
 7. Pomalowanie ścian zewnętrznych na  budynku świetlicy.
 8. Pomalowanie drewnochronem werandy przy świetlicy ogrodowej i elementów drewnianych z boku świetlicy..
 9. Naprawa opaski cementowej wokół świetlicy i uzupełnienie tynku, który odpadł na styku opaski z budynkiem.
 10. Przycięcie świerków  z boku i z góry wzdłuż całego ogrodzenia w ogrodzie oraz formowanie ich jako żywopłotu.
 11. Wyczyszczenie dachu na świetlicy od strony północnej i zreperowanie dziurawych rynien.
 12. Naprawa chodnika biegnącego do świetlicy, wykonanie wylewki cementowej na styku z alejką Tulipanową.
 13. Rozwiązywanie różnych sporów i konfliktów między działkowcami, związanymi z użytkowaniem swoich działek.
 14. Propagowanie idei zakładania budek lęgowych dla ptaków, by docelowo, na każdej działce znajdowała się chociaż jedna budka lęgowa.
 15. Rozwijanie działalności konkursowej na najładniejszą działkę w ogrodzie.
 16. Propagowanie na tablicach ogłoszeń i przedstawianie różnych informacji i propozycji dotyczących uprawiania działki, podnoszenia jej atrakcyjności i zdrowotności – wykorzystanie w tym celu naszego instruktora ogrodowego pana Stadnickiego.
 17. Stałe uaktualnianie strony internetowej ogrodu.
 18. Nadzór przez cały rok nad właściwym zagospodarowaniem i modernizacją pojedynczych działek zgodnie z nowym regulaminem ROD.
 19. Stała współpraca z organami Policji, Straży Miejskiej, celem zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszania kradzieży.
 20. Poszerzenie wymiany doświadczeń między ogrodami na terenie miasta Zamościa oraz między naszymi działkowcami.

Opracował: Prezes Zarządu ROD „Relaks”
Wiesław  Kamiński
Podpisy członków Zarządu


Zamość dnia 17 marca 2016 r.

 
Email Drukuj PDF

MAMY NOWE NUMERKI


Zgodnie z uchwałą walnego zebrania sprawozdawczego, zarząd ROD 'Relaks" wykonał dla całego ogrodu nowe tabliczki z numerkami działek, jest to kolejne zadanie wpływające na estetykę naszego ogrodu. Mamy nadzieję, że te nowe tabliczki znajdą się do końca maja na wszystkich działkach.

Koordynatorem i dysponentem tych tabliczek jest członek Zarządu Pan Zygmunt LEJNWEBER - działka nr 121 tel. 666 861 226.

W przypadku trudności pan Zygmunt sam przymocuje tabliczkę. Wystarczy tylko telefon do niego. Powinna się tu sprawdzić pomoc dobrosąsiedzka o ile żyjemy z sąsiadami w zgodzie.Można od niego pobierać tabliczki i samemu umieścić na działce w widocznym miejscu lub poprosić o to sąsiada.


Stawiamy dla wszystkich jeden warunek: tabliczka musi być widoczna z alejki.


Przypominamy przy okazji, że zbliża się koniec terminu dokonywania opłat za działki. Już ponad połowa działkowców spełniła ten obowiązek. pewnym zaskoczeniem jest, że większość dotychczasowych, notorycznym spóźnialskich już opłaciła swoje należności za działki.

UWAGA: 3 (trzy) dni po terminie będą wysyłane upomnienia za zaliczeniem pocztowym, ale mamy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby.

Za Zarząd ROD "Relaks"

Wiesław Kamiński - Prezes

Zamość, dnia 21-05-2016 r.

 
Email Drukuj PDF

OSZCZĘDZAJMY!

Po raz kolejny zwracamy się z prośba o nie wrzucanie do pojemnika na śmieci worków z odpadami organicznymi jak; chwasty, trawa, gałęzie, kłącza, stare ziemniaki i jabłka, odpady drewniane, pudła, skrzynki drewniane, itp.

Za każdy pojemnik blaszany płacimy 94 złotych

Odpady organiczne powinny znaleźć się w kompostowniku, którego posiadanie jest obowiązkiem każdego działkowicza.

Działkowców, którzy nadal będą wrzucać odpady do pojemnika ogólnego, będziemy obciążać opłatą za cały pojemnik.

Dbajmy również wspólnie o porządek na parkingach.

Rozważamy zamontowanie kamery skierowanej na rejon kontenera.

PROSZĘ SEGREGOWAĆ ŚMIECI

 
Email Drukuj PDF

Uchwały w sprawie opłat w 2016 r.

Zarząd ROD “RELAKS” w Zamościu informuje, że w dniu 17 marca na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zostały podjęte następujące uchwały w sprawie opłat do realizacji w roku 2016 ;

1. W sprawie opłaty ogrodowej w 2016 roku w kwocie 40 groszy za 1 m2 działki. Termin płatności – do dnia 31 maja 2016 r.

2. Składki członkowskiej – 6 zł – Uchwała KR PZD – płatna do 31 maja 2016 r.

3. W sprawie ilości godzin do odpracowania w 2016 roku – Ogółem 5 godzin lub wpłaty ekwiwalentu za niewykonaną pracę w wysokości 30 zł ( 5 godzin x 6 zł ). Termin wykonania prac na rzecz ogrodu lub opłacenia ekwiwalentu do 30 czerwca 2016 r.

4. W sprawie opłaty energetycznej w 2016 roku w kwocie 20 zł od jednego użytkownika sieci – termin opłaty do 31 maja 2016 r.

5. Opłata inwestycyjna ( zbiórka środków na budowę własnego ujęcia wody lub zwiększenie zużycia wody ) w 2016 roku – 30 zł od każdej działki – płatne do 31 maja 2016 r.

WYKAZY OPŁAT ZA DZIAŁKĘ BĘDĄ DO ODBIORU U PANI IRENY KASZUBY - LARWY (działka nr 37 B) od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Działkowcy korzystający z prądu otrzymają wykazy dopiero po odczycie – po 23 kwietnia 2016 r.


Za Zarząd ROD "RELAKS"

Wiesław Kamiński - Prezes

Zamość, dnia 17 marca 2016r.

 

Odsłon

Odsłon : 31261